Slide background
Slide background
UNDERRÄTTELSE
Slide background
RISK
Slide background
SÄKERHET
Slide background

KRIS

Om Seccredo

Seccredo är ett av Nordens ledande konsultbolag inom underrättelse, risk, säkerhet och kris. Vi hjälper svenska och internationella aktörer att hantera risk i en alltmer komplex värld. Vår styrka är våra medarbetare, vilka har sin professionella bakgrund från olika branscher och sektorer.

Vi är övertygade om att framgångsrikt risk-, kris- och säkerhetsarbete kräver en förståelse för de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund. Vi fokuserar därför på att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar, snarare än produktlösningar.

Seccredo skyddar individer, tillgångar och varumärken – globalt och lokalt.

Personsäkerhet

Seccredo genomför personsäkerhetsutredningar, agerar operativt personsäkerhetsstöd i Sverige och utomlands samt erbjuder stöd och rådgivning i personsäkerhetsfrågor.

Företagskontroller

Beslut om affärssamarbeten och förvärv är förenat med både möjligheter och ett visst mått av risktagande. En professionell genomlysning av de aktörer som ska knytas till den egna verksamheten kan vara avgörande för en investerings lönsamhet på längre sikt. Syftet är att identifiera en affärs risker så att eventuella problem kan upptäckas och hanteras i tid.

Utredningar

Seccredo utreder misstänkta lagbrott och brott mot interna regler på uppdrag av våra kunder. Våra medarbetare arbetar efter en väl strukturerad modell och har lång erfarenhet av omfattande utredningsarbete.

Operativ krishantering

Seccredos krisjour är ett komplett krishanteringssystem som aktiveras vid akuta händelser, t.ex. vid en arbetsplatsolycka eller vid hot om våld. Stödet innebär att personal omedelbart mobiliseras för att stödja både företagsledningen och personal på plats. Seccredos jourtelefon är bemannad dygnet runt, årets alla dagar.